Après moi le déluge! [¡Després de mi, el diluvi!] És el lema de tot capitalista i de tota nació capitalista. Per això el capital no té en consideració la salut ni la durada de la vida de l’obrer, llevat que l’obligui a això la societat.

Karl Marx

Hi ha pocs dubtes que la resta de les nostres vides estaran marcades pel canvi climàtic i les seves conseqüències. No hi haurà pràcticament esfera de la vida que no es vegi afectada en major o menor mesura per aquest fenomen global, des de la salut fins l’oci, passant pel treball i les formes d’organització social. Les conseqüències del canvi climàtic, i de les polítiques públiques que es posin en marxa per alentir-lo pal·liar-lo, implicaran un canvi de la matriu tecnològica de la nostra societat i de les condicions de vida de la gran majoria. El que està en joc és el sentit d’aquest canvi: com es repartiran els costos i els potencials beneficis d’aquesta transformació. Suposarà un empitjorament de les condicions de vida dels de baix o ens portaran a una societat més igualitària i justa? Aquesta és la qüestió sobre la taula.

Creiem que lluitar contra el canvi climàtic i les seves conseqüències ha de ser una prioritat de tots els moviments socials que tinguin el benestar de la majoria com a objectiu, ja siguin revolucionaris o reformistes. Actuar contra el canvi climàtic és, a dia d’avui, inseparable d’actuar contra la societat capitalista que el produeix. El capital no té en consideració la salut ni la durada de la vida de l’obrer, ni tampoc les condicions ecològiques del planeta, de les que aquella depèn. Només l’acció col·lectiva i organitzada dels de baix ens permetrà sobreviure al diluvi que s’acosta.

Contra el diluvi neix com un modest intent de contribuir a un moviment contra el canvi climàtic i les seves conseqüències. Per a això ens proposem donar a conèixer les conseqüències socials del canvi climàtic entre les persones i col·lectius interessats en els moviments socials existents, mitjançant la producció i traducció de materials escrits, l’organització de xerrades i debats i la recopilació d’informació sobre el canvi climàtic i els seus conseqüències socials d’una manera accessible però rigorosa.

Tenim tasca.

[Gracias a Salvador Lladó por la traducción.]