organización

Uholdearen aurka – Manifestua euskaraz

Après moi le déluge! [Nire ostean, uholdea!] kapitalista den edonorren eta kapitalista den nazio ororen goiburua. Horregatik, kapitalak ez du langilearen osasuna ezta bere bizi iraupena ere kontuan hartzen, gizarteak horretara behartzen ez badu behintzat.
Karl Marx

Klima aldaketak eta bere ondorioek gure bizitzetan eragina handia izango dutela argi dago. Izan ere, neurri handiago edo txikiago batean gure bizitzako alor guztiak fenomeno global honegatik kaltetuak izanen dira, osasuna eta aisialditik hasi eta lana eta gizarte-antolakuntza moduak ere eraldatuz. Klima aldaketaren ondorioek, eta hau geldotzeko edo arintzeko martxan jarriko diren politika publikoek, gure gizartearen matrize teknologikoaren eta gehiengo baten bizi baldintzen aldaketa ekarriko dute. Jokoan dagoena aldaketa honen norabidea da: nola banatuko dira eraldaketa honen kostuak eta egon litezkeen onurak? Ahulenen bizi baldintzek okerrera egingo dute edota berdintasunezko gizarte zuzenago baterantz eramango gaituzte? Hau da mahai gainean dagoen eztabaida.

Klima aldaketa eta bere ondorioen aurka borrokatzea gehiengo baten ongizatea helburutzat duten mugimendu sozial guztien lehentasuna izan behar dela uste dugu, iraultzaileak zein erreformistak izan. Gaur egun, klima aldaketaren aurka egitea eta hau eragiten duen gizarte kapitalistaren aurka egitea bat baitatoz. Kapitalak ez du langilearen osasuna zein bere bizi iraupena konatuan hartzen, ezta planetaren baldintza ekologikoak ere, gizartea hauen menpekoa bada ere. Behetik hasitako ekintza kolektibo eta antolatuek bakarrik ahalbidetuko digute datorren uholdetik bizirik ateratzen.

Contra el diluvio klima aldaketaren eta bere ondorioen aurkako mugimenduei laguntza emateko saiakera xume bat bezala jaio zen. Horretarako, honez gero existitzen diren mugimendu sozialetan interesa duten pertsona eta taldeen artean, klima aldaketaren ondorio sozialak ezagutaraztea dugu helburu. Idatzizko testuen sorkuntza eta itzulpenaren bidez, hitzaldi eta eztabaidak antolatuz eta klima aldaketa eta bere ondorio sozialei buruzko informazioa bildu eta zabalduz, beti ere, modu eskuragarri baina zehatz batean.
Badugu zeregina.

 

[Gracias a Jon Cadierno por la traducción.]

Si te gusta lo que hacemos en Contra el diluvio, puedes suscribirte a nuestra newsletter, Aquí antes nevaba todos los días, para estar siempre al tanto de lo que hacemos. Suscríbete aquí.
organización

Contra el diluvi – Manifest en català

Après moi le déluge! [¡Després de mi, el diluvi!] És el lema de tot capitalista i de tota nació capitalista. Per això el capital no té en consideració la salut ni la durada de la vida de l’obrer, llevat que l’obligui a això la societat.

Karl Marx

Hi ha pocs dubtes que la resta de les nostres vides estaran marcades pel canvi climàtic i les seves conseqüències. No hi haurà pràcticament esfera de la vida que no es vegi afectada en major o menor mesura per aquest fenomen global, des de la salut fins l’oci, passant pel treball i les formes d’organització social. Les conseqüències del canvi climàtic, i de les polítiques públiques que es posin en marxa per alentir-lo pal·liar-lo, implicaran un canvi de la matriu tecnològica de la nostra societat i de les condicions de vida de la gran majoria. El que està en joc és el sentit d’aquest canvi: com es repartiran els costos i els potencials beneficis d’aquesta transformació. Suposarà un empitjorament de les condicions de vida dels de baix o ens portaran a una societat més igualitària i justa? Aquesta és la qüestió sobre la taula.

Creiem que lluitar contra el canvi climàtic i les seves conseqüències ha de ser una prioritat de tots els moviments socials que tinguin el benestar de la majoria com a objectiu, ja siguin revolucionaris o reformistes. Actuar contra el canvi climàtic és, a dia d’avui, inseparable d’actuar contra la societat capitalista que el produeix. El capital no té en consideració la salut ni la durada de la vida de l’obrer, ni tampoc les condicions ecològiques del planeta, de les que aquella depèn. Només l’acció col·lectiva i organitzada dels de baix ens permetrà sobreviure al diluvi que s’acosta.

Contra el diluvi neix com un modest intent de contribuir a un moviment contra el canvi climàtic i les seves conseqüències. Per a això ens proposem donar a conèixer les conseqüències socials del canvi climàtic entre les persones i col·lectius interessats en els moviments socials existents, mitjançant la producció i traducció de materials escrits, l’organització de xerrades i debats i la recopilació d’informació sobre el canvi climàtic i els seus conseqüències socials d’una manera accessible però rigorosa.

Tenim tasca.

 

[Gracias a Salvador Lladó por la traducción.]

Si te gusta lo que hacemos en Contra el diluvio, puedes suscribirte a nuestra newsletter, Aquí antes nevaba todos los días, para estar siempre al tanto de lo que hacemos. Suscríbete aquí.