organización

Contra o diluvio – Manifesto en galego

Après moi le déluge! [Logo de min, o diluvio!] é o lema de todo capitalista e de toda nación capitalista. Por iso o capital non leva en consideración a saúde nen a duración da vida do obreiro, agás que for obrigado pola sociedade.

Karl Marx

Hai pouca dúvida de que o que resta das nosas vidas estará marcado pola mudanza climática e as súas consecuencias. Non haberá practicamente esfera da vida que non se vexa afectada con maior ou menor intensidade por este fenómeno global, da saúde até o lecer, pasando polo traballo e as formas de organización social. As consecuencias da mudanza climática e das políticas publicas que se puxeren n andamento para a minorar ou a paliar van implicar unha mudanza da matriz tecnolóxica da nosa sociedade e das condicións de vida da grande maioría. O que entra en xogo é o sentido desa mudanza: como se vai facer partilla dos custos e dos posibeis beneficios desa transformación. Implicará un empeoramento das condicións de vida dos de abaixo ou  levaranos para unha sociedade mais igualitaria e xusta?  Esta é a cuestión sobre a mesa.

Acreditamos en que a loita contra a mudanza climática e as súas consecuencias ten que ser unha prioridade  de todos os movementos sociais que teñan o benestar da maioría no seu albo, sexan revolucionarios foren reformistas. Actuarmos contra a mudanza climática é hoxe en día inseparábel de actuarmos contra a sociedade capitalista que a produce. O capital non  leva en consideración a saúde nen a duración da vida do obreiro, nen tampouco as condicións ecolóxicas do planeta, das que aquela depende. Só a acción colectiva e organizada dos de abaixo permitirá sobrevivir o diluvio que xa chega.

Contra o diluvio nace como un modesto intento de achega a un movemento contra a mudanza climática e as súas consecuencias. Para elo propoñémonos facer coñecer as consecuencias sociais da mudanza climática entre as persoas e colectivos interesados nos movementos sociais existentes, mediante a produción e tradución de materiais escritos, a organización de palestras e debates e a recopilación de información sobre a mudanza climática e as súas consecuencias sociais dun xeito accesíbel mais rigoroso.

Temos traballo.

[Gracias a Tawil por la traducción.]

Si te gusta lo que hacemos en Contra el diluvio, puedes suscribirte a nuestra newsletter, Aquí antes nevaba todos los días, para estar siempre al tanto de lo que hacemos. Suscríbete aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *